Zber semien živých kamienkov – lithops…. Collections seeds off lithops and other mesembs

Posted by: admin   
Září 14th,
2014

 

 

 

 

Pri rozmnožovaní živých kamienkov ako aj iných rastlín z tejto čeľade , je potrebne opelenie dvoch jedincov. To je potrebné hlavne pri druhu lithops a iných živých kamienkov. Po opelení vznikne semenník , ktorý dozrieva niekedy až rok / lithops,faucaria, dinteranthus , conophytum a pod. / ostatne kríčkovité ako napr.  delosperma , to majú rýchlejšie , ich plod dozrieva ešte v ten istý rok, ako je opelený kvet  a mladé semenáče už prečkávajú zimu na skalke. Pri zbere musíme dať pozor aby bol plod už dozretý.  Zistime to postriekaním vlažnou vodou . Plod sa otvorí a odhalí semená , ktoré pri daždi ,padajúce  kvapky rozstreľujú po okolí. Tak to sa semená v Afrike dostanú do puklín skál,  kde vyklíčia . My si plod odtrhneme a dáme do pohára s vodou. Po niekoľkých dňoch ho precedíme na sitku. Sitko si zvolíme s okami , podľa veľkosti semien ktoré, ale nie sú pri rozličných druhoch rovnaké. Semená prepadnú  na dno pripravenej misky. V nej pomalým krúžením vytvoríme vír , kde v strede odstredivou silou ostávajú ťažšie semená a zostatok pláva voľne vo vode. Takto si oddelíme čisté semená a precedíme ich na jemnom sitku. Po vyschnutí ich zabalíme do papierového vrecka  a bo tu na suchom a chladnom mieste. Nijako ich chemicky neošetrujeme. Semená vydržia klíčivé aj niekoľko rokov . Klíčia aj po 10 rokoch. Výsev je popísaný v inom článku . Našu ponuku  semien si môžete stiahnuť aj na stránke www.bogoflor.sk  v kolonke Semená / seeds / New !!!! 2021

When reproduction of the living stones as well as other plants of that family, it is necessary pollination of two individuals. This is necessary especially when the species Lithops and other living stones. After pollination occurs testicle, which matures sometimes year / Lithops, faucaria, dinteranthus, conophytum and so on. / Other as such. delosperma, to be faster, the fruit matures on the same year as the flower pollination and young seedlings already survives the winter in rock gardens. At harvest, we must be careful that the fetus has matured. We found out about it by spraying with tepid water. The fetus opens and shows seeds with rain drops shoot-around. So the seeds in Africa fall into the cracks of the rocks, where germination. We’ll tear off the fruit and place in a glass of water. After a few days we Strain on a sieve. We choose sieve with a mesh according to seed size, but they are at different types of the same. Seeds lapse at the bottom of the prepared dish. The swirl is slowly create a vortex, in the center where the centrifugal force, and the seeds remain difficult balance to float freely in the water. This way we collect pure seeds and Strain through a fine sieve to them. After drying, we wrap them in a paper bag and keep in a cool dry place. Nothing chemically untreated. Viable seeds will last for several years. Germinate even after 10 years. Sowing is described in another article. Our seeds can be ordered at www.bogoflor.sk in the space provided seeds / seeds / New !!!!