FOR SALE SUCULENTS, PREDAJ SUKULENTOV

Posted by: admin   
Březen 6th,
2010

Vážený milovník sukulentných rastlín

  Pristúpili sme na nové a jednoduchšie objednávanie pomocou novovytvoreného e shopu , ktorý je nainštalovaný v odkaze – click here - Internetový obchod- E – SHOP - kde si môžete svoje rastlinky aj pozrieť. Na požiadanie Vám tento zoznam , ktorý je tu ,v písanej forme, vytlačíme a pošleme poštou. Oznámte prosím túto zmenu aj Vaším priateľom.

   Dear lover of succulent plants. We have joined the new and easy ordering through the newly established e shop, which is installed in the link – shop – where you can also look at their Plant. At the request of you this list, which is here, in written form, print it and send mail. Please tell this change and your friends.

Vysvetlivky – KF- kaudex ; sem.- semenáč / seedling / ; odr – odrezok,odnož bez korienkov /sucker/ B-vhodný na bonsaj , R – Roy Mortram GB, PV – Pavelka CR, Mat – R.Matulova CR, Br – Steven Brack USA